Lägg till produkt

Gå till Produkter och välj Lägg till Produkt

Fyll i produktinfo, se bild nedan.

1-1

Välj Publicera

1-2

Lägg till variabel produkt

Om man vill sälja en produkt med flera alternativ, t.ex en svart, vit eller grå soffa gör man så här:

2-9

 

Lägg till en ny produkt eller redigera en befintlig, i rutan Produktdata välj Variabel produkt i rullgardinslistan.

2-1

 

Välj fliken Attribut och klicka på knappen Lägg till

2-2

 

Välj ett namn, t.ex. Färg, Bredd eller dylikt. I rutan Värde(n) fyll i de olika attributen som är valbara t.ex. svart, vit, grå. Viktigt är att separera varje attribut med ett vertikalstreck (se bild nedan).
Rutan Används för variationer ska kryssas i.
Klicka sedan på Spara attribut

2-3

 

Välj fliken Varianter och klicka på knappen Länka alla varianter.

2-4

 

I den följande prompten klicka på OK för att godkänna länkningen.

2-5

 

I följande vy har nu alla attribut lästs in och i det sista steget behöver de prissättas. Fyll i samma pris eller olika prisvariationer för samtliga attribut.

2-6

 

Klicka på Uppdatera. Klart!

2-7

 

Så ser det ut på en produktsida för en variabel produkt med tre attribut med olika priser inlagda.

2-8

2-9

2-10

Variabel produkt med många olika variationer

När man arbetar med en produkt som har många variationer är det ett par saker som är viktiga att komma ihåg för att priset ska visas korrekt för kunden.

Ett exempel är produkten New Air där man kan välja mellan 2 skåp eller 3 skåp, 4 olika färger, 3 socklar och 1 eller 2 lådor. När alla attribut som en produkt ska ha har bestämts är det viktigt att alltid länka in dessa (se bild nedan).

Välj fliken Varianter och klicka på knappen Länka alla varianter.

2-4

Systemet skapar då alla möjliga kombinationer som attributen kan ha. I exemplet för New Air blir detta hela 48 olika kombinationer!

Sen gäller det att fylla i priset för alla kombinationer. Systemet kan inte räkna ut detta själv.

8-1

Skapa en sida och en länk

Det är möjligt att skapa ett valfritt antal nya sidor på webbsajten, t.ex. för en sida med kontaktuppgifter, allmän information, köpvillkor osv.

Gå till Sidor och klicka på Skapa ny

3-1

 

Sätt en Rubrik och fyll sidan med innehåll. När det är klart klicka på Publicera

3-2

 

Efter att en sida har skapats kan det vara bra att veta hur man skapar en länk till sida.

Börja med att gå till en befintlig sida, produkt eller widget där länken ska läggas in.
Markera det stycke text som ska bli en länk och klicka på kättingikonen (se bild nedan)

3-3

 

I länkfönstret som nu visas kan man välja att fylla i en URL manuellt t.ex. om man vill länka till en extern webbsajt. Eller så väljer man från det innehåll som skapats internet på denna sajt.

Klicka på Eller länk till befintligt innehåll

Klicka på rubriken för den sida eller produkt som du vill länka till.

Klicka på Lägg till länk

3-4

 

Nu ska textstycket som du tidigare markerat vara blåfärgat. Länken har nu lagts till och du kan spara. Klart!

3-5

Uppdatera roterande bildvisare

Gör så här för att uppdatera bildvisaren på startsidan.

Gå till LayerSlider WP, klicka på Startsida (markerat i blått på bilden nedan)

4-1

 

För att lägga till en ny slide är det bäst att duplicera befintliga en slide, eftersom att inställningarna då behålls och beteendet blir detsamma. Klicka på Duplicate this slide (markerat i blått på bilden nedan)

4-2

 

Klicka på rutan där det står Choose slide image or enter URL för att lägga till en ny bild i bildvisaren.

4-3

 

Välj en bild i mediagalleriet eller ladda upp en ny bild.

4-4

4-5

För att proportionerna ska bibehållas i bildvisare är det bäst att hålla sig till 1018 pixlar i bredd och 566 pixlar i höjd.

slidertemplate

Klicka på Save changes för att uppdatera bildvisaren.

4-6

Ändra i sidfot

sidfot

För att ändra i sidfoten gå till Utseende och välj Widgets

5-1

 

På bilden nedan beskrivs vilka så kallade widgets som styr över innehållet i sidfoten.

5-2

 

Klicka på den widget som ska redigeras. Varje widget innehåller ett antal undersektioner, som i sin tur kan bestå av olika typer av innehåll.

Rutan Visual Editor är en sektion för vanligt text innehåll. Klicka på den.

5-3

 

Nu har du tillgång till samma textredigerare som när man lägger till produkter eller nya sidor. Ändra på texten här som vanligt och klicka på knappen Spara. Klart!

5-4

Ändra på startsida

Välj Alla sidor under rubriken Sidor.

Klicka på sidrubriken Hem i listan över sidor.

6-1

Håll muspekaren över det block som du vill redigera.

I det här exemplet (se bild nedan) vill vi ändra på texten i blocket längst när till vänster.

När vi håller muspekaren över det block får vi upp tre alternativ. Klicka på pennan för att redigera texten.

6-2

Texten kan nu redigeras i fönstret som visas. Spara, klart!

6-3

Lägg till en text för listningar av kategorier

Så här gör man för att lägga till en text som syns på listningarna för olika kategorier (se bild nedan)

7-3

 

Gå till Produkter och välja Kategorier.

Klicka på rubriken på den kategori som du vill lägga till en text för.

 

7-1

 

Fyll i rutan Beskrivning (se bild nedan) och Spara. Klart!

7-2

Leave a comment